Guide til beboervalgte

Vi har lavet denne guide til dig, der er valgt til enten en afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelsen eller repræsentantskabet i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Dette er en letlæst håndbog, som giver gode råd og tips til det frivillige arbejde som beboernes repræsentanter. Guiden skal være med til at hjælpe beboerdemokraterne og dermed bidrage til et endnu bedre beboerdemokrati i boligselskabet.