De næste skridt

I løbet af 2015 skal de enkelte afdelingsbestyrelser og boligselskabet gennemgå konklusionerne fra 360 graders eftersynet og derefter prioritere, hvad der kan gøres ved de enkelte boliger, områder og den service, som boligselskabet leverer.

360 graders eftersynet skal dermed understøtte beboerdemokratiet og bidrage til, at beboerne selv har det bedste grundlag for at prioritere indsatser og kommende projekter i afdelingen.