Ejendomsmester

Som en service til beboerne i Sundby-Hvorup Boligselskab er der oprettet servicebygninger, hvor du som beboer kan henvende dig, hvis du har brug for hjælp til udbedring af fejl og mangler mv. I servicebygningen finder du din ejendomsmester, som sørger for at tilkalde en håndværker.

 

>>Læs mere om serviceydelserne i denne folder

 

AKUT SKADE LOGO

NØDHJÆLP

Ved et AKUT OPSTÅET PROBLEM udenfor ejendomsfunktionærens normale arbejdstid,
kan vagten hos Polygon kontaktes på:  

 

Ved opkald til vagttelefon skal du oplyse, 
at du bor til leje hos Sundby-Hvorup Boligselskab.