Energihandlingsplan i Engparken

Afdeling 7, Engparken, har fået udarbejdet en energihandlingsplan, som på mange områder bekræfter behovet for renovering af afdelingens klimaskærm (facader og vinduer).

Energihandlingsplanen indgår som en del af de forundersøgelser, der ligger til grund for helhedsplanen i Engparken, som nu er blevet præsenteret for beboerne.

 

Hvad er en Energihandlingsplan?
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder 50% tilskud til udarbejdelse af en såkaldt energihandlingsplan.

Planen indeholder en byggeteknisk undersøgelse af:

• vinduer og kuldebroer
• ydermure/facader
• indeklima
• varmeanlæg
• elanlæg

Beslutningen om at gennemføre energihandlingsplanen blev besluttet på et beboermøde i afdeling 7, den 8. oktober 2013.

 

>> Du kan se den samlede energihandlingsplan her.

>> Her kan du se termografirapporten, som danner grundlag for en del af energihandlingsplanens punkter.