Nyhedsbrev nr. 2

Tilføjet 12.08.2019

Vi venter på svar fra Landsbyggefonden.

Torsdag den 22. august er der ordinært afdelingsmøde, og vi håber du/I møder op og deltager i mødet, hvor alle beboere i afdelingen har tale- og stemmeret.


På mødet skal afdelingens budget (og dermed huslejen) for det kommende år godkendes, og der skal vælges repræsentanter til afdelingsbestyrelsen. Der er omdelt selvstændig dagsorden til mødet, ligesom du har modtaget afdelingens budget.


I dette nyhedsbrev vil vi kort orientere om status på renoveringsprojektet på Skelgaardsvej i Asaa. Vi har også sat tid af på afdelingsmødet til emnet.

Læs hele nyhedsbrevet ved at klikke på dette link eller på billedet nedenfor.

Forside Nyhedsbrev Nr 2 Afd 83

 


« Gå tilbage