Nyhedsbrev fra Afdeling 3

Tilføjet 02.09.2015

Gennem det seneste år har der været afholdt møder og workshops, hvor Afdeling 3's fremtid har været på dagsordenen. I forbindelse med det såkaldte 360-graders eftersyn er der blevet omdelt spørgeskemaer, og på de efterfølgende møder er beboernes ideer, ønsker og bekymringer blevet delt og debatteret.

På beboermødet i april fik boligselskabet opbakning til at indlede arbejdet med dét, der kan blive til en såkaldt helhedsplan for Afdeling 3. Et udkast er netop gennemgået med afdelingsbestyrelsen, og en foreløbig ansøgning er sendt afsted til Landsbyggefonden.

Næste skridt er at præsentere oplægget for alle beboere på afdelingsmødet 9. september.

 

Her kan du læse det omdelte nyhedsbrev for Afdeling 3.


« Gå tilbage