Beboerne sagde ja til fusion

Tilføjet 22.05.2018

Repræsentantskaberne i Sundby-Hvorup Boligselskab og Boligselskabet Østvendsyssel har i forrige uge godkendt en fusion af de to boligselskaber.

Det var med overvældende flertal, at fusionen mellem Sundby-Hvorup Boligselskab og Boligselskabet Østvendsyssel i forrige uge blev godkendt af repræsentantskaberne i de to selskaber. Dermed får Nordjylland et nyt, stærkt boligselskab med knap 4.500 boliger.

Formand for Sundby-Hvorup Boligselskab, Hans Bøyen Christensen, siger:
– Det glæder mig, at stort set alle repræsentanter i begge selskaber har sagt ja tak til fusionen. Det vidner om, at vi er på rette kurs, og at vores oplevelse af, at vi deler en fælles kultur og værdier holder stik.

For Boligselskabet Østvendsyssel var der tale om en særlig stor beslutning, da selskabet nu bliver en del af det nye Sundby-Hvorup Boligselskab. Formand Jens Jørgen Jensen var derfor ekstra glad for, at repræsentantskabet kvitterede med et klar ja:
– Det er en stor beslutning, vi har truffet. Men det er sket efter grundige overvejelser og et stort forarbejde. Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at vi har gjort det rigtige for vores beboere. Sammen med Sundby-Hvorup Boligselskab bliver vi nu ikke bare større, men også stærkere. Det betyder bedre beboerservice, et større boligudbud og bedre muligheder for at udvikle drift, renoveringsprojekter og nybyggeri.

Jens Jørgen Jensen fremhæver også, at fusionen vil være positivt for medarbejderne i det nye Sundby-Hvorup Boligselskab:
– Vi får mulighed for at skabe en mere attraktiv arbejdsplads og bedre udviklingsmuligheder for vores trofaste medarbejdere. Blandt andet vil vi oprette et nyt, udvidet serviceteam i Østvendsyssel, der får base i Boligselskabet Østvendsyssels nuværende kontor i Dronninglund.

For begge selskaber har det været vigtigt at fastholde den lokale forankring og nærhed til beboerne. Hans Bøyen Christensen siger:
– Vi har stor respekt for beboerdemokratiet og gør meget for at engagere beboerne i alle vores afdelinger. Derfor er det også vigtigt, at vi kan bidrage til levende fælleskaber og lokalsamfund.

Fusionen træder endeligt i kraft til årsskiftet, men allerede nu vil medarbejderne fra de to boligselskaber begynde arbejdet med at koordinere og samkøre opgaver.

Fakta om det nye boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab bliver det fortsættende selskab og dermed også navnet på boligselskabet.

Sundby-Hvorup Boligselskab har i øjeblikket igangsat nybyggeri af 300 nye boliger, så boligselskabet fra årsskiftet råder over knap 4.500 almene boliger. Der er både tale om lejligheder, rækkehuse og villaer. Herudover administrerer boligselskabet også en række institutioner.

Boligerne ligger i Aalborg, Nr. Uttrup, Lindholm, Vestbjerg, Gandrup, Ulsted, Vester Hassing, Hals, Hou, Hjallerup, Dronninglund, Asaa, Klokkeholm, Ørum, Agersted, Thorup og Flauenskjold.

Jens Erik Grøn fortsætter som direktør for Sundby-Hvorup Boligselskab.
Forretningsfører Helle Winther fra Boligselskabet Østvendsyssel indtræder i en stabsfunktion med fokus på renoverings -og nybyggeri sager.  

Du kan læse mere om fusionen i følgende avisartikler:

* Fagbladet Boligen

* Aalborg:nu

* Østvendsyssels avis

 IMG 6418


« Gå tilbage